Online prodavnica

Efikasno vođenje online prodajnih sastanaka po licenci Alterna International – 20.11.2020.

22,276.80 RSD

Kroz ovaj trening dobićete odgovore na pitanja:

1. Kako da se spremite za online sastanak?

2. Kako da imate uspešnu virtuelnu akviziciju? 

2. Kako da se prilagodite izazovima?

3. Kako da efikasno vodite online sastanak? 

4. Kako da održite odnos sa klijentima?

5. Kako da iskoristite novu tehnologiju?

6. Kako da uspešno prenesete energiju sagovorniku?

 

Trening baziran na novim realnostima poslovanja, prilagođen izazovima koji nastaju u kriznim vremenima. Virtuelna akvizicija novih klijenata, kao i efikasno vođenje online sastanaka sa klijentima i održavanje odnosa sa klijentima zahteva razvoj i primenu novih veština.

Kategorija:
X