Online prodavnica

Strateško liderstvo po licenci Brian Tracy Global – 23.10.2020.

22,276.80 RSD

Kroz ovaj trening dobićete odgovore na pitanja:

1. Kako sastaviti pobednički tim?

2. Kako komunicirati sa autoritetom? 

3. Kako jačati učinak zaposlenih?

4. Kako efikasno delegirati?

5. Kako sa nekompetentnim ljudima? 

6. Kako efikasno voditi sastanke?

7. Kako biti efikasan u rešavanju problema? 

Trening koji će liderske veštine Vašeg tima podići na veoma visok nivo. Trening je baziran na strateškom pristupu i realnim situacijama u organizacijama i kako se kroz najbolja svetska iskustva mogu postići vrhunski rezultati. 24638

Kategorija:
X